ไขข้อสงสัยก่อนฉีดวัคซีน HPV

Administrator

ไขข้อสงสัยก่อนฉีดวัคซีน HPV

Q: ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนฉีดหรือไม่กลัวฉีดไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลย

A. ต้องตรวจภายในเพื่อหาเชลล์มะเร็งปากมดลูกก่อนเพราะการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันการติดเชื้อในอนาคต

ส่วนการตรวจภายในเป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อมาก่อนทำได้ควบคู่กันไปก็จะดีที่สุด


Q: อายุมากแล้ว ฉีดได้หรือไม่

A: ฉีดได้ เพราะมะเร็งเกิดได้ทุกวันและทุกช่วงวัย การศึกษาทางการแพทย์พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันได้

แม้ในผู้หญิงอายุมาก นอกจากนี้วัคซีนยังมีความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งไว้ล่วงหน้า    


Q: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกต้องฉีดกี่เข็ม และฉีดทีเดียวพร้อมกันเลยหรือไม่

A: วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีจำนวน 3 เข็ม จะฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน และเข็มที่สุดท้ายห่างจากเข็มแรก  6  เดือน


Q: การฉีดวัคซีน HPV จะฉีดบริเวณใด และมีผลข้างเคียงหรือไม่

A: ในการฉีดวัคซีนเข้าที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายนั้นน้อยมาก

ส่วนใหญ่เป็นเพียงอาการเหมือนกับการได้รับวัคซีนชนิดอื่น ๆ เช่น อาจมีไข้ต่ำๆในบางราย 

หรือปวดบวมเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด หลังฉีดแนะนำให้นั่งลงพักสังเกตอาการประมาณ 30 นาที


Q: ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้หรือไม่

A: ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วก็ยังคงสามารถฉีดวัคซีนได้ เพียงแต่อาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน

จากวัคซีน ถ้าเทียบกับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ซึ่งวัคซีนสามารถให้การป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้หลายสายพันธุ์ 

แม้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ไปแล้ว แต่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการป้องกันการติดเชื้อในบางสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในวัคซีนได้


Q: เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้หรือไม่

A: ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วก็ยังคงสามารถฉีดวัคซีนได้ เพียงแต่อาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันจากวัคซีน

ถ้าเทียบกับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ซึ่งวัคซีนสามารถให้การป้องกันการติดเชื้อ HPV

 ได้หลายสายพันธุ์ แม้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ไปแล้ว แต่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการป้องกันการติดเชื้อ

ในบางสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในวัคซีนได้


Q: เคยได้รับเชื้อไวรัส HPV มาแล้ว วัคซีนยังคงมีประโยชน์หรือไม่

A: มีประโยชน์ โดยวัคซีนจะป้องกันติดเชื้อ HPV ในสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยติดมาก่อน

และป้องกันการได้รับเชื้อซ้ำในกรณีที่เคยได้รับเชื้อ HPV และหายแล้ว 

เนื่องจากภูมิจากวัคซีนจะมีระดับที่สูงกว่าภูมิโดยธรรมชาติ และจากการศึกษายังพบว่าการฉีดวัคซีน

ในผู้ที่เคยได้รับการรักษารอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูก จะช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำได้


Q: การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันโรคได้นานแค่ไหน

A: จากการศึกษาวิจัย พบว่า วัคซีนยังคงให้ผลการป้องกันที่ยาวนานกว่า 10 ปี 

ดังนั้น ปัจจุบันจึงยังไม่มีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ


Q: กำลังจะแต่งงานคิดว่าจะมีลูกเลยฉีดได้หรือไม่คะ

A: ฉีดได้ ไม่ต้องคุมกำเนิดหลังฉีดเพราะวัคซีนไม่ได้สังเคราะห์จากเชื้อไวรัสโดยตรงถ้าตั้งครรภ์แล้วยังฉีดไม่ครบ  3 เข็ม แนะนำให้ฉีดเข็มที่เหลือหลังคลอดได้


Q: วัคซีนสามารถให้ในสตรีให้นมบุตรได้หรือไม่

A: วัคซีนสามารถให้ในสตรีให้นมบุตรได้


Q: หากฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบ 2 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ครบ 3 เข็มแล้ว 

จำเป็นต้องฉีด แบบ 9 สายพันธุ์ เพิ่มหรือไม่

A:  ในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีน 2 และ 4 สายพันธุ์ครบคอร์สแล้ว แนะนำให้เว้นระยะอย่างน้อย 1 ปี 

แล้วจึงเริ่มฉีดวัคซีน 9 สายพันธุ์ใหม่ให้ครบคอร์ส (หากเคยฉีดแบบ 4 สายพันธุ์ 

จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการครอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยประมาณ 20%) 

ดังนั้น ควรรับคำแนะนำจากแพทย์ถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการฉีดวัคซีน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👉🏻ที่มา  https://www.bangkokhospital.com/