โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ข้อมูลสถานที่ให้บริการ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตก หนึ่งในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม หนองแขม เป็นโรงพยาบาลขนาด 118 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2530 ได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA) จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึงรางวัลประกาศนียบัตรรับรองจากอีกหลายสถาบันอันทรงเกียรติ หัวใจของการให้บริการที่วิชัยเวชฯ หนองแขม คือการรักษาแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับประเทศ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับส่งทั่วประเทศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สินค้าจาก โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โปรแกรมตรวจเลือดประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ  - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
34%

โปรแกรมตรวจเลือดประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

610 THB

400 THB

โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
53%

โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1,760 THB

820 THB

โปรแกรมตรวจคราบหินปูนใน หลอดเลือดหัวใจ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
40%

โปรแกรมตรวจคราบหินปูนใน หลอดเลือดหัวใจ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

7,000 THB

4,200 THB

โปรแกรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โปรแกรมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

600 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
54%

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

3,360 THB

1,550 THB

โปรแกรมตรวจวินิจฉัยหัวใจ และ หลอดเลือด - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โปรแกรมตรวจวินิจฉัยหัวใจ และ หลอดเลือด - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

4,200 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 29 รายการ 2 ท่าน (Check-up DUO) - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 29 รายการ 2 ท่าน (Check-up DUO) - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึก 20 รายการ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
57%

โปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึก 20 รายการ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

4,630 THB

1,990 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก 8 รายการ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
62%

โปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก 8 รายการ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

6,110 THB

2,300 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม 16 รายการ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
67%

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม 16 รายการ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

3,000 THB

990 THB

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
63%

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

7,920 THB

2,900 THB

โปรแกรมตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือดแดง (ABI) - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
33%

โปรแกรมตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือดแดง (ABI) - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

900 THB

600 THB

โปรแกรมตรวจหาความหนาของผนัง หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โปรแกรมตรวจหาความหนาของผนัง หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ - รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

2,500 THB

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
25%

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

2,000 THB

1,500 THB

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม + อัลตราซาวด์ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
ลด
40%

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม + อัลตราซาวด์ - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

4,500 THB

2,700 THB

แผนที่