สินค้าจาก บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

Vaxneuvance วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์  - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

Vaxneuvance วัคซีนโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,599 THB

โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
29%

โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

56,695 THB

39,999 THB

โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง (CT scan) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
37%

โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง (CT scan) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,515 THB

2,199 THB

โปรแกรมคัดกรองกลุ่มโรค เบาหวาน หัวใจ ไขมัน - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
69%

โปรแกรมคัดกรองกลุ่มโรค เบาหวาน หัวใจ ไขมัน - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,550 THB

1,090 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
38%

โปรแกรมตรวจคัดกรองเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,200 THB

1,999 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคปอด ด้วย Low-Dose CT Chest (HCT02) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
33%

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคปอด ด้วย Low-Dose CT Chest (HCT02) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

6,250 THB

4,200 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองกรดไหลย้อน  - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
27%

โปรแกรมตรวจคัดกรองกรดไหลย้อน - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

4,130 THB

3,000 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะโรคตับ  - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
43%

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะโรคตับ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

2,275 THB

1,299 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้อากาศ โดยการเจาะเลือด 20 รายการ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
22%

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้อากาศ โดยการเจาะเลือด 20 รายการ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,580 THB

2,800 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้อาหาร 20 ชนิด - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
22%

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้อาหาร 20 ชนิด - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

3,580 THB

2,800 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
34%

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

7,530 THB

4,999 THB

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมอง ด้วย CT Brain Screening - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
11%

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมอง ด้วย CT Brain Screening - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

4,250 THB

3,800 THB

โปรแกรมตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ (SLEEP TEST) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
32%

โปรแกรมตรวจประสิทธิภาพในการนอนหลับ (SLEEP TEST) - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

19,000 THB

12,900 THB

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด 45 รายการ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
2%

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด 45 รายการ - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

4,900 THB

4,800 THB

โปรแกรมตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก
ลด
33%

โปรแกรมตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก - บางปะกอก ปิยะเวท สหคลินิก

บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

2,250 THB

1,500 THB

แผนที่