โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X - โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท 3, กรุงเทพฯ

8.5
คะแนนจากผู้ใช้บริการ
บริการดีเยี่ยม
รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X - โรงพยาบาลพญาไท 3 


รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย Gen X เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรง เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปริมาณไขมันในเลือด ระดับฮอร์โมนเพศ ดูการทำงานของตับ ไต และหัวใจว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่ รวมการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน คัดกรองมะเร็งที่พบได้บ่อย อย่างมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเลือกได้ระหว่างการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

- การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin prep เป็นการตรวจภายในพร้อมเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูก และส่งตรวจผลในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ซึ่งเป็นวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่แม่นยำ และใช้เวลาในการตรวจไม่นาน (แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน)

- การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) เป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยให้สามารถตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆ เกินกว่าที่จะพบได้จากการคลำ การตรวจด้วยวิธีนี้จึงสามารถคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เนื่องจากในช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ผู้หญิงอาจมีภาวะคัดตึงเต้านม แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจในช่วงหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน)

- การตรวจ EST (Exercise stress test) คือการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน เป็นการตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขณะออกกำลังกาย ควบคู่กับการตรวจภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยประเมินจากกราฟคลื่นไฟฟ้าขณะออกแรง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาข้อเข่า

- การตรวจ Echocardiography : Echo คือการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียง เพื่อดูความผิดปกติของคลื่นหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะหัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว ดูค่าการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลักษณะของผนังกล้ามเนื้อหัวใจ พร้อมกับดูลิ่มเลือดในห้องหัวใจ ได้ในการตรวจเพียงครั้งเดียว 


รายละเอียดแพ็กเกจ

29 รายการ สำหรับผู้ชาย

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. เอกซเรย์ปอด
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5.  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ **
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน
 8. ตรวจปัสสาวะ
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 11. ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 12. ตรวจการทำงานของไต
 13. ตรวจการทำงานของไต
 14. ตรวจการทำงานของตับ
 15. ตรวจการทำงานของตับ
 16. ตรวจการทำงานของตับ
 17. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 18. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 19. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 20. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 21. ตรวจระดับกรดยูริค
 22. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 23. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 24. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 25. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย
 26.  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน


34 รายการตรวจ สำหรับผู้หญิง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 3. เอกซเรย์ปอด
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 5. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ **
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน
 8.  ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล
 9. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม
 10. ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี
 11. พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช
 12. ตรวจปัสสาวะ
 13. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 14. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 15. ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
 16. ตรวจการทำงานของไต
 17. ตรวจการทำงานของไต
 18. ตรวจการทำงานของตับ
 19. ตรวจการทำงานของตับ
 20. ตรวจการทำงานของตับ
 21. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 22. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 23. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 24. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 25. ตรวจระดับกรดยูริค
 26. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 27. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 28. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 29. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
 30. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
 31.  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 32. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 33. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 34. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน


รายละเอียดการให้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
 • รายการตรวจในแพ็กเกจนี้ใช้สำหรับผู้รับบริการ 1 ท่านเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ แล้ว
 • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ พร้อมคูปองอาหาร
 • E-coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเตรียมตัวก่อนเข้าใช้บริการ

 • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (น้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนรับการตรวจสุขภาพ


ข้อมูลโรงพยาบาลพญาไท3

 • โรงพยาบาลพญาไท 3 111 ถ. เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพ 
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป ชั้น 18 โรงพยาบาลพญาไท 3 เวลา 7.00 - 16.00 น.
 • MRT บางไผ่
 • แผนที่การเดินทาง https://maps.app.goo.gl/PJivp52hMdyKu24c6

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาเลือกบริการที่ท่านสนใจ

 • {{notice.Title}}
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อ
 • {{policy.Title}}
จำนวน
{{itemConDetail.Quantity}}
Check pricing...
{{itemrate.PriceRackFinal|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
{{itemrate.PriceSellingFinal|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
ราคาเริ่มต้น
{{itemrate.PriceRackFinal|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
ราคาเริ่มต้น
{{itemrate.PriceSellingInputAdult+itemrate.PriceSellingInputChild|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
ราคา GO-HOSPO
{{itemrate.PriceSellingInputAdult+itemrate.PriceSellingInputChild|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
ราคาลดพิเศษ
ราคา GO-HOSPO
{{itemrate.PriceSellingFinal|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
card_giftcard {{trustedHtml(itemrate.PromotionTitle)}} + ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
card_giftcard ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
{{itemrate.PriceSellingFinal|currency:''}} {{ResultRate.CurrencyCode}}
ลดราคา {{(100-(((itemrate.PriceSellingFinal)/itemrate.PriceRackFinal*100)))|number:'0'}}% ลดราคา {{(100-(((itemrate.PriceSellingInputAdult+itemrate.PriceSellingInputChild)/itemrate.PriceRackFinal*100)))|number:'0'}}%
ข้อเสนอทั้งหมด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X_สำหรับผู้ชาย - รพ. พญาไท 3 (EST M32330504 / ECHO M32330505)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X_สำหรับผู้หญิง - รพ. พญาไท 3 (EST M32330506 /Echo M32330507)

แสดงความคิดเห็น/เขียนรีวิว
{{cat.Title}}
{{Errors['PersonalName']}}
{{Errors['ReviewDetail']}}

โรงพยาบาลพญาไท 3 ข้อมูลสถานที่ให้บริการ

โรงพยาบาลพญาไท 3
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โรงพยาบาลพญาไท ขยายบริการทางการแพทย์ให้กับลูกค้าในพื้นที่ธนบุรี สถานที่ตั้งเลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม 19 แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 บนเนื้อที่ 10,228 ตารางเมตร โรงพยาบาลประกอบด้วย 1 อาคารที่สามารถรองรับ 300 เตียง ให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการ 2,000 ราย/วัน กรณีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 42,000 ต่อเดือน โรงพยาบาลให้บริการสุขภาพที่สมบูรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ธนบุรี พญาไท 3 ได้รับความนิยมมากที่สุด 4 กลุ่ม คือ ศูนย์สุขภาพผู้หญิง ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น และถือเป็นศูนย์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ศูนย์หัวใจ , ศูนย์สมองและระบบประสาท พร้อมความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง microdiscectomy

แผนที่

ตรวจสุขภาพ อื่นๆ ที่คล้ายกับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen X - โรงพยาบาลพญาไท 3

แสดงแพ็กเกจอื่นๆ
close
info
มีผู้เข้าชม 4 ท่านสนใจแพ็กเกจนี้ ซึ่งมีจำนวนจำกัด